Μεγάλη ήταν συμμετοχή στις επιχειρηματικές (B2B) συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του έργου Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” με ακρωνύμιο “STRENGTHEN”. Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον Πολυχώρο Αθηνά, στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 (13:00 – 16:00), και εντάxθηκαν στο πρόγραμμα της SEREXPO 2022 που διεξήχθη στο Επιχειρηματικό Κέντρο SEREXPO «Χρήστος Μέγκλας». Οι επιχειρηματικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν από το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μπλαγκόεβγκραντ.

Στόχος των συναντήσεων ήταν να συγκεντρώσουν συμμετέχοντες και από τις δύο χώρες προκειμένου να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους προοπτικές και να διευκολύνουν τις διασυνοριακές συνεργασίες μέσω προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ εταιριών που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή, στα δομικά Υλικά – κατασκευές, στον τουρισμό και στην δημιουργική βιομηχανία.

Στο πλαίσιο επίσης του έργου STRENGTHEN” πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, επίσκεψη αντιπροσωπείας της βουλγάρικης αποστολής στις επιχειρήσεις METRON A.E (βιομηχανία ανελκυστήρων) και ΦΙΜΠΡΑΝ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.  (παραγωγή μονωτικών υλικών, παραγωγή συστημάτων ξηράς δόμησης) όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις και να ενημερωθούν για τα προϊόντα, την γραμμή παραγωγής και τους πελάτες.