Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων καταβάλλεται στους ανασφάλιστους υπερήλικες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Το πλήρες ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 360 ευρώ τον μήνα και λαμβάνεται από όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή στην Ελλάδα.

Αναδεικνύεται ωστόσο ένα σημαντικό κοινωνικό θέμα σχετικά με τα κριτήρια με τα οποία χορηγείται το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όλοι οι άγαμοι φορολογούμενοι, που δηλώνουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, έχουν ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης (δηλαδή τεκμαρτό εισόδημα) 3.000 ευρώ, ενώ οι έγγαμοι, 5.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται η αντικειμενική δαπάνη από την ιδιοκατοίκηση, μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, η οποία ορίζεται στα 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα κατοικίας και κλιμακώνεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση κατοχής αυτοκινήτου, η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη ορίζεται στις 2.000 ευρώ τον χρόνο, επίσης κλιμακούμενη.

Από τις διατάξεις που διέπουν τον προσδιορισμό του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος σε συνδυασμό με τα εισοδηματικά όρια της της νομοθεσίας για το επίδομα (ν. 4387/2016), σύμφωνα με την οποία το εισόδημα που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τη χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστου υπερήλικα δεν είναι το πραγματικό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος, αλλά το φορολογητέο, προκύπτει ότι άγαμος, διαζευγμένος ή χήρος που ζητά τη συγκεκριμένη παροχή, ο οποίος δεν έχει πραγματικό εισόδημα, αλλά κατοικεί σε κατοικία επιφάνειας μεγαλύτερης των 35 τετραγωνικών μέτρων, ανεξαρτήτως εάν αυτή είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη, αποκλείεται από τη χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστου υπερήλικα. Αντίστοιχα, εάν αυτός που ζητά την παροχή των 360 ευρώ έχει στην κατοχή του Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο βρίσκεται σε κίνηση όλο τον χρόνο, αποκλείεται αυτομάτως από τη χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών οδηγεί στην απόρριψη της πλειοψηφίας των αιτήσεων.

Ενόψει των ανωτέρω προτείνονται οι εξής νομοθετικές παρεμβάσεις:

* Τροποποίηση του άρθρου 93 παρ. 1 περ. ε του ν. 4387/2016, καθώς και του άρθρου 3 της σχετικής Κοινής Υπουργικής απόφασης, ώστε ως κριτήριο για τη χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων να λαμβάνεται υπ’ όψιν το πραγματικό και όχι το φορολογητέο εισόδημα των αιτούντων, όπως ισχύει και για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

* Τροποποίηση του άρθρου 93 του ν. 4387/2016, ώστε να μη συνυπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα το οποίο προκύπτει από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, την αντικειμενική δαπάνη κατοικίας (ιδιόκτητης, μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης) έως 80 τ.μ., και ενός αυτοκινήτου μικρού κυβισμού.

* Τέλος τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 46 παρ. 4 ν. 4520/2018, ώστε να μην αποκλείονται από τον διοικητικό έλεγχο των αποφάσεων, έπειτα από ένσταση των ενδιαφερομένων, τα ζητήματα που αφορούν την πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων.

 

“Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων για το επίδομα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, συμπεριλαμβανόμενου και του τεκμαρτού.

Το ανωτέρω κριτήριο οδηγεί στην απόρριψη της πλειοψηφίας των αιτήσεων.

Με αυτόν τον τρόπο πολλοί ενδιαφερόμενοι που παρότι δεν έχουν κανένα πραγματικό εισόδημα αλλά το φορολογητέο εισόδημά τους προσδιορίζεται βάσει των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης υπερβαίνουν τα εισοδηματικά όρια του νόμου και μένουν εκτός επιδόματος.

Η Δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Μιχαήλος και συνεργάτες αναλαμβάνει την κατάθεση ενστάσεων κατά των απορριπτικών αποφάσεων”

Σέρρες: Υψηλάντου 1 Τηλέφωνο: 2310242217