σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μπλαγκόεβγκραντ την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” με ακρωνύμιο “STRENGTHEN” και εντάσσονται στο πρόγραμμα της SEREXPO 2022 (21-25.09.2022) στο Επιχειρηματικό Κέντρο SEREXPO «Χρήστος Μέγκλας».

Οι συναντήσεις στοχεύουν στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχέσεων και είναι ένας ιδανικός τρόπος για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να βρουν νέους πελάτες και συνεργάτες. Οι επιχειρηματικές (B2B) συναντήσεις αφορούν κατά κύριο λόγο εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους υπό εξέταση στο έργο τομείς:

  • Αγροδιατροφή
  • Δομικά Υλικά – Κατασκευές
  • Τουρισμός
  • Δημιουργική βιομηχανία

Ωστόσο, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς μπορούν επίσης να συμμετάσχουν αν το επιθυμούν αφού πρώτα διερευνηθεί μεμονωμένα για την κάθε επιχείρηση η δυνατότητα διοργάνωσης συναντήσεων Β2Β.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 23210 99744, e-mail eves@eves.gr