Τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς;
Ό,τι πει ο κύριος Νικος!
Εορταστικό Κιτσερελα 19 11 2023