Λαογραφικό Μουσείο «Χαγιάτι Λαδιά»

στην Πρώτη Σερρών του Δήμου Αμφίπολης.

Πρώτη Σερρών, 62047, Σέρρες, Ελλάδα

 

 

www.hayatiladia.gr

Youtube channel Hayiati Ladia :

https://www.youtube.com/@hayatiladiafolkloremuseum-5483

Fb: https://www.facebook.com/hayatiladia/