Την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 157 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 66 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 12730 rapid test και ανευρέθηκαν 1818 θετικά (14.28%). Από τις 1818 περιπτώσεις, οι 896 αφορούν άνδρες και οι 922 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 47,37 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 49 rapid test με 26 θετικά (53.06%) αφορούν σε 9 άνδρες και 17 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 29 rapid test με 11 θετικά (37.93%) αφορούν σε 3 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 69 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 43 rapid test με 9 θετικά (20.93%) αφορούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 70 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 159 rapid test με 17 θετικά (10.69%) αφορούν σε 6 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 3 rapid test με 2 θετικά (66.67%) αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη