Ενημερωτικό σημείωμα προς τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου.

Σύμφωνα με την 1384/41923(ΦΕΚ 1127/Β΄/28-3-2018) ΚΥΑ, της οποίας η  εφαρμογή είναι υποχρεωτική, τα καταστήματα που ασχολούνται με την λιανική πώληση κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

  1.    Την κατοχή ζυγιστικής μηχανής που να εκδίδει αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες να αναγράφεται το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής, η χώρα εκτροφής και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.
  2.    Την  αναγραφή στα παραστατικά των ΦΗΜ μηχανών και της χώρας προέλευσης (καταγωγή – προέλευση του κρέατος).
  3. Την διατήρηση αρχείου, για τρία χρόνια, της μηνιαίας εκτύπωσης του «Ζ» που προκύπτει από την ζυγιστική μηχανή τους και την ταμειακή τους.
  4. Την διατήρηση για τρία χρόνια αρχείου με όλα τα εμπορικά έγγραφα για την καταγωγή – προέλευση του κρέατος.
  5. Την αναγραφή των στοιχείων «καταγωγής –προέλευσης» στα προσυσκευασμένα προς πώληση προϊόντα.
  6.    Την αναγραφή σε όλες τις επισημάνσεις που  χρησιμοποιεί η επιχείρηση, είτε στους χώρους του καταστήματός της (ταμπελάκια σε προθήκες-βιτρίνες κρέατος, πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους του καταστήματός) είτε σε ιστοσελίδες, των στοιχείων «καταγωγής – προέλευσης (χώρα προέλευσης)» του κρέατος.
  7.     Την εφαρμογή της ισχύουσας για το βόειο και το μοσχαρίσιο κρέας νομοθεσίας.
  8.     Την σωστή δήλωση των ποσοτήτων στο μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων προϊόντων της κεντρικής αποθήκης, σύμφωνα με την ειδική φόρμα του ΑΡΤΕΜΙΣ, εφόσον διαθέτουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα.
  9. Εγγραφή στο μητρώο του ΕΛΓΟ  «Δήμητρα».
  10. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή σφάγιων, τεμαχίων σφάγιων και προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τις υποχρεωτικές επισημάνσεις για το κρέας ή χωρίς παραστατικά διακίνησης στα οποία θα αναφέρεται η καταγωγή-προέλευσή τους.

Ανάλογο ενημερωτικό σημείωμα είχαμε διανείμει σε όλα τα κρεοπωλεία το καλοκαίρι του 2019. Επανερχόμαστε στο ζήτημα γιατί κατά τους ελέγχους διαπιστώνουμε ότι αρκετά κρεοπωλεία δεν τηρούν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους και είμαστε αναγκασμένοι να επιβάλλουμε τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κλιμάκια, αποτελούμενα από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας και του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ελέγχουν την εφαρμογή της παραπάνω 1384/41923(ΦΕΚ 1127/Β΄/28-3-2018) ΚΥΑ.  Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των παραπάνω, γίνεται παραπομπή στην επιτροπή εξέτασης παραβάσεων και επιβολής προστίμων, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση επανάληψης κάποιας  παράβασης τα πρόστιμα διπλασιάζονται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Λεωνίδας Β. Βαρούδης