Ενημερωτική εκδήλωση για το Συλλογικό σήμα της Ε.Ε. « M MACEDONIA THE GREAT» (Μακεδονικό σήμα) διοργανώνουν ο Σύνδεσμος εξαγωγέων  (ΣΕΒΕ) και το Επιμελητήριο Σερρών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 στις 18.00, στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» του Επιμελητηρίου Σερρών και σ’ αυτήν θα γίνει εκτενής παρουσίαση για το «Μακεδονικό Σήμα» , τη σημασία του και τον τρόπο δωρεάν απόκτησής του από τις επιχειρήσεις.