ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από εκτενείς καθαρισμούς του δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Λευκώνα, που είχαν ως αποτέλεσμα την υδροδότηση με κατάλληλο πόσιμο νερό, ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι μπορούν να χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου ύδρευσης ΚΑΙ για πόση.