Εφόσον φυσικά δεν την κρατήσει στην κατοχή του ο Αλέξης Τσίπρας

16.126
5.141
5.066
2.311
1.820
1.049
1.028