Τελευταία ενημέρωση
22/5/2023, 01:04
Ενσωμάτωση
97,52 
Συμμετοχή
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
47,01
51.309
2
4,10
4.477
0,34
376