Μία γυναίκα με δυναμική παρουσία στα αυτοδιοικητικά, μαχητική και δημιουργική.