Και έχουν ξεπεράσει μέχρι στιγμής το 4%!

4,10
4.443
1.897
1.577
1.109
741
345