Δυνατότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα, χωρίς προηγούμενη άδεια, κατηγορίας Ο1 & Ο2..

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλορ), που δεν έχουν εκδόσει άδεια για ρυμουλκούμενα ιδιοκατασκευής τους, πως, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση αδειών.

Οι κατηγορίες για τις οποίες ο νέος νόμος δίνει τη σχετική δυνατότητα είναι η Ο1 (έως 750 κιλά) και η Ο2 (πάνω από 750 κιλά).

Όσον αφορά στα ρυμουλκούμενα οχήματα, που κυκλοφορούν έχοντας εκδόσει παλαιότερα Σημείωμα Έλξης, υποχρεούνται και αυτά σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία να προχωρήσουν σε έκδοση πινακίδων και αδείας κυκλοφορίας.

Η άριστη γνώση που κατέχουμε επί της κείμενης νομοθεσίας και η πολυετής εμπειρία μας στον κλάδο των μηχανολογικών μελετών σας εγγυάται την ταχεία εξυπηρέτησή σας, χωρίς μεσολαβήσεις τρίτων και χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Θα βρείτε τη Σχολή Οδηγών Αλέξανδρος Δημητρίου στις Σέρρες, στην Οδό Μεραρχίας 42.

FB:Σχολή Οδηγών Δημητρίου