Για τη συμπλήρωση 81 χρόνων από τη σφαγή 91 κατοίκων της περιοχής από τους Βουλγάρους το 1941.