Μια κυρία όμορφη εσωτερικά και εξωτερικά ήταν η Χρυσούλα Παλάζη.