31η   Οκτωβρίου 2022  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18.30 μ. μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση  τοποθέτησης προτομής Δημητρίου Αναστασιάδη στην  Κεντρική  Πλατεία  της Κοινότητας Τερπνής.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ.Μασλαρινός Α.

 

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση  του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού  έτους 2023.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

 

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση 6ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

 

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση 7ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

 

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση  33ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση  34ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση  35ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση  36ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  9ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Κάτσικα Μαρίας-Παναγιώτας, Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006,

Α΄ 114), για την παράστασή της  ενώπιον:  α)του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και β)του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών , προκειμένου να  ασκήσει προσφυγή  κατά της υπ΄αριθ.πρωτ.οικ.621755(3978)/02.09.2022 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη  της Π. Ε. Σερρών  με θέμα : «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για το χώρο ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών αποβλήτων στο Τ.Δ. θερμών του Δήμου Βισαλτίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  10ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Κρουσταλά Αικατερίνης  , Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράστασή της ενώπιον του Πταισματοδικείου Νιγρίτας ,δυνάμει  της   υπ΄αριθ.Α-2022-3651 παραγγελίας .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  11ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ.Μιχαηλίδη Μιχαήλ   , Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Σερρών ,  δυνάμει  της   υπ΄αριθ.ΕΓ4-2022-148 παραγγελίας .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση 5ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.244/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για την αντικατάσταση τακτικού  μέλους -διευθυντή σχολικής  μονάδας  λόγω απαλλαγής  καθηκόντων. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Εισηγητής:O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης κ.Ψαρράς.

 

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση 4ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.245/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για την αντικατάσταση των  μελών –εκπροσώπων  της μαθητικής κοινότητας. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης κ. Χατζημάρκος Α.

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης κ.Ψαρράς Λ.

 

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση  37ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

 

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση  38ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  17ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της  κ.  Κάτσικα Μαρίας-Παναγιώτας,  Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράστασή της  ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Σερρών ,  δυνάμει  του  υπ΄αριθ.Γ2021/1694/12.11.2021 κλητηρίου θεσπίσματος.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 18ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Παπαθανασίου Στέλλας   Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114),  για την παράστασή   της  ενώπιον του Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών κατά την εκδίκαση της προσφυγής   που κατέθεσε ο κ. ΠΑΛΑΙΟΜΗΧΑΣ Δ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση  επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαυροθάλασσας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.