Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 με ώρα έναρξης 14:00 μ.μ. στο Κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΙΑ (ΔΗΠΕΘΕ) για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης:

 

 

1ο ΘΕΜΑ:« Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων σε παιδιά έως 25 ετών».

 

 

2ο ΘΕΜΑ: «  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2023».

 

3ο ΘΕΜΑ« Προϋπολογισμός Δήμου Σερρών έτους 2023 ».

 

           Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση  θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη ημέρα (21-10-2022 ημέρα Παρασκευή) στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

 

 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

  Κατιρτζόγλου Βασίλειος