Ο Κωνσταντίνος Κούτρης, είναι μέλος της ΕΣΕΠΕ (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) του Δήμου Σερρών.