Καθαρισμός σε κοινότητες που έχουν εκδηλώσεις, Λευκώνας, Κουβουκλίο, Κ. Καμήλα,….