Πέμπτη 13-10-2022, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (43η),      που αφορά  την  ενίσχυση και δημιουργία κωδικών εξόδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών».

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση πληρωμή πολιτών μας, που εκτέλεσαν εργασίες.

 

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 10:00 έως τις 11:00 αντίστοιχα  και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proedrosds@serres.gr ή μέσω sms στο τηλέφωνο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.