Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα την «Εξυπηρέτηση – Συναλλαγή Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις» για τα Στελέχη των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Π.Ε. Σερρών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και τις ώρες 09:00 -13:00 στο χώρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.

 

Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 14 Σεμινάρια για τα Στελέχη των Κέντρων Κοινότητας, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης(ΚΠΑ 2) της Δημόσιας Υπηρεσία Απασχόλησης(ΔΥΠΑ), όλων των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία, που θα πραγματοποιήσει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Στόχος των Σεμιναρίων είναι η ενίσχυση των γνώσεων των Στελεχών από τις προαναφερθείσες Υπηρεσίες σε ζητήματα εξυπηρέτησης – συναλλαγής με πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αλλά και η ενδυνάμωσή τους για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Ενημέρωση/ Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης 1.4 «Σεμινάρια σε θέματα εξυπηρέτησης/συναλλαγής ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις», της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Ρωσσάκη Δημήτρη στο τηλ: 2310 804185

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

με θέμα:

 

«Εξυπηρέτηση – Συναλλαγή Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις»

 

 

               Τρίτη, 25 Οκτωβρίου  2022

09.00 – 14.00

 

 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 4, 1ος Όροφος

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

 

Έργο: “Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της κοινωνικής ένταξης

των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”

 

Υποέργο 1: “Ενημέρωση / Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία”

 

 

  Αναθέτουσα Αρχή:

 

Ανάδοχος:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

09:00 – 09:30Εγγραφές

 

09:30 – 09:40Χαιρετισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερρών
09:40 – 10:00Χαιρετισμός  εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ.

 

 

 

Α’ Ενότητα:     Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

 

10:00 – 10:20 

«Από το ιατρικό μοντέλο στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας»

 Δημητριάδου Θεοπίστη, Κοινωνιολόγος

 

·         Νόμος 4074/2012, μετάβαση  από το ιατρικό μοντέλο αναπηρίας στην δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας

·         Το ιατρικό μοντέλο αναπηρίας

·         Το  κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας

·         Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας

 

10:20 – 10:40«Εισαγωγή στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» 

Λαζαρίδου Σοφία, Κοινωνιολόγος

 

·         Εισαγωγή στα ανθρώπινα δικαιώματα

·         Ψήφιση & κύρωση της Σύμβασης των Η.Ε. – οι στόχοι της

·         Οι κατευθυντήριες αρχές της Σύμβασης των Η.Ε.

 

10:40-11:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

11:00 – 11:20Διάλλειμα

 

 

Β’ Ενότητα:  Από την ορθή χρήση ορολογίας στην εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία / χρόνιων παθήσεων

11:20-11:35«Αποσαφήνιση εννοιών & χρήση ορθής ορολογίας»

Δημητριάδου Θεοπίστη, Κοινωνιολόγος

·         Βασική ορολογία και αποσαφήνιση εννοιών

·         Πίνακας με την ορθή ορολογία

11:35 – 12:00«Κατηγορίες αναπηρίας/χρόνιας πάθησης: προσδιορισμός των χαρακτηριστικών & των αναγκών»  

  Λαζαρίδου Σοφία, Κοινωνιολόγος   

·         Άτομα με κινητική αναπηρία

·         Άτομα και αισθητηριακή αναπηρία

·         Άτομα με νοητική/ γνωστική/ αναπτυξιακή αναπηρία

·         Άτομα με ψυχική αναπηρία

·         Άτομα με προβλήματα λόγου

·         Άτομα με χρόνιες παθήσεις

12.00 -12.15«Εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης»

  Λαζαρίδου Σοφία, Κοινωνιολόγος   

·         Εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης – γενική αναφορά

12.15 -12.30«Εξυπηρέτηση- Συναλλαγή με άτομα με αναπηρία/χρόνια πάθηση»

  Ξενίδης Κωνσταντίνος,  Κοινωνιολόγος     

·         Οδηγίες εξυπηρέτησης ανάλογα με το είδος της αναπηρίας

12:30 – 12:50Ερωτήσεις – Συζήτηση
12:50 – 13:00Συμπεράσματα – Κλείσιμο του Σεμιναρίου

 

13:00 – 14:00Ελαφρύ γεύμα