Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Εμμανουήλ
Παππά με απόφασή του (41/2022), από τις 22/09/2022, αναγνωρίζοντας τις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, εγκρίνει την αποδοχή και την απορρόφηση όλων
των παιδιών με πλήρη φάκελο, μη δικαιούχων voucher. Τα παιδιά θα συμμετάσχουν
δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, στις δομές των Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου
Εμμανουήλ Παππά για την περίοδο 2022 – 2023 και μέχρι την κάλυψη όλων των
διαθέσιμων θέσεων των Κ.Δ.Α.Π., σύμφωνα με τη νόμιμη δυναμικότητα παιδιών ανά
Δομή.
Την Πέμπτη 27/10/2022 στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου
της 28ης Οκτωβρίου, θα δοθεί μια αθλητική τσάντα σε κάθε παιδί που είναι
εγγεγραμμένο στις 8 δομές ΚΔΑΠ.