τους γοργούς ρυθμούς Υλοποίησης, ενός ακόμη Σημαντικού Έργου Υποδομής

« Κατασκευή Αρδευτικού Παραλιμνίου»
Π/Υ Μελέτης 2,2 εκ €. ( ΕΣΠΑ, ΠΕΠ ΚΜ ).
Τα έργα του πρωτογενούς τομέα είναι στο επίκεντρο ενδιαφέροντος του Δήμου, καθώς είναι αυτά που Παράγουν Πλούτο, και ενισχύουν τα Δημοτικά μας Διαμερίσματα.