Το ζήτημα της σύνταξης αποτελεί ένα κύριο προβληματισμό για όσους/ες εργαζόμενους/ες μπαίνουν τώρα στο δεύτερο μισό της έκτης δεκαετίας της ζωής τους, ξεκινώντας οι περισσότεροι/ες να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Βασικό ερώτημα για τους περισσότερους αποτελεί η δυνατότητα να βγούν στη σύνταξη πριν συμπληρώσουν τα γενικά όρια συνταξιοδότησης.
Σε δύο προηγούμενα δημοσιεύματα αναφέρθηκα σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης πριν το όριο των 62 ετών, τα οποία αφορούσαν κατά κόρον εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ και στο Δημόσιο. Στο παρόν κείμενο θα κάνω μια αναφορά σε περιπτώσεις εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα όσων έχουν εργαστεί σε επαγγέλματα τα οποία ανήκουν στη λίστα των Βαρέων κι Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, όπως αυτή ορίζεται κατά καιρούς με τις οικείες υπουργικές αποφάσεις.
Τρεις κατηγορίες, λοιπόν, εν προκειμένω εργαζομένων που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και πριν τα 62 ή στα 62 με πλήρη σύνταξη χωρίς την προϋπόθεση των 12.000 ημερών ασφάλισης.
1. Ασφαλισμένοι στο IKA με 7.500 βαρέα ένσημα
Ασφαλισμένοι με 7.500 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και με συμπληρωμένες ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών τις 10.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 62 και μειωμένης στα 60. Η διαφορά της μειωμένης έναντι της πλήρους ανέρχεται στα 51 € για τις περιπτώσεις αυτές.
Παράδειγμα:
Μισθωτός του ΙΚΑ συμπλήρωσε τις 10.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά και 7.500 στα βαρέα το 2022 ενώ έχει γεννηθεί τον 2/1964. Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024 σε ηλικία 60 ετών με μειωμένη σύνταξη ενώ πλήρη θα μπορεί να λάβει σε ηλικία 62 ετών το 2026.
2. Ασφαλισμένοι στο IKA με 3.600 βαρέα ένσημα.
Ασφαλισμένοι με 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και με συμπληρωμένες ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών τις 4.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους .
Παράδειγμα:
Μισθωτός του ΙΚΑ συμπλήρωσε τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά και 3.600 στα βαρέα το 2023 ενώ έχει γεννηθεί τον 2/1962. Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024 σε ηλικία 62 ετών με πλήρη σύνταξη.
3. Γυναίκες ασφαλισμένες στο πρ. IKA με 3.600 βαρέα ένσημα.
Ασφαλισμένες με 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και με συμπληρωμένες ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών τις 4.500 ημέρες ασφάλισης αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση το έτος θεμελίωσης ως εξής:
– Εάν συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 55 με πλήρη σύνταξη.
– Εάν συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56 με πλήρη σύνταξη.
– Εάν συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 57 με πλήρη σύνταξη.
– Εάν συμπλήρωσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις από το 2013 κι έπειτα ως όριο ηλικίας ορίζεται το 62ο.
Παράδειγμα:
Μισθωτή του ΙΚΑ συμπλήρωσε τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά και 3.600 στα βαρέα το 2011 ενώ έχει γεννηθεί τον 2/1968. Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από τον Φεβρουάριο του 2024 σε ηλικία 56 ετών με πλήρη σύνταξη.
Σε όλες τις περιπτώσεις των βαρέων είναι απαραίτητο εκτός των ανωτέρω προυποθέσεων να συντρέχει επιπλέον και το γεγονός της συμπλήρωσης 1.000 βαρέων ένσημων τα τελευταία 17 χρόνια πριν από την αίτηση για σύνταξη.