Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι είναι σε εξέλιξη η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών.

Στα πλαίσια της δήλωσης αυτής, όλοι ενεργοί μελισσοκόμοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο πρέπει να υποβάλουν αίτηση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 ΥΑ και τους χορηγείται βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών από την αρμόδια ΔΑΟΚ.

Η αίτηση υποβάλλεταιως 20 Οκτωβρίου 2022 στην ΔΑΟΚ Σερρών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή  (γεωπόνος Ράμναλη Παρασκευή, τηλ. 23213-55217,55203, email: ramnali@serres.pkm.gov.gr).

Επισυνάπτεται υπόδειγμα της αίτησης(Υπόδειγμα 3).

Επισημαίνουμε ότι αυτή η δήλωση (κατεχόμενων κυψελών) είναι υποχρεωτική για όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους και σε περίπτωση παράλειψής της προβλέπεται επιβολή προστίμου (ΦΕΚ 1560/Β΄/17-4-2021).

Επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να γίνονται ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.