Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό να προσέλθουν απαραιτήτως από την Πέμπτη 01-09-2022 έως και την Δευτέρα 12-09-2022 στο Δημόσιο ΙΕΚ Σερρών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.  Ώρες προσέλευσης 14:30 – 19:00.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στο Δ.ΙΕΚ Σερρών, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
 2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Παρατήρηση : Η οριστικοποίηση των εγγραφών των επιτυχόντων δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στο email [email protected]

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται, πλέον των υποχρεωτικών δικαιολογητικών, υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr ή επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ με το ακόλουθο κείμενο :

 1. Επιθυμώ την εγγραφή μου στο Δ.ΙΕΚ Σερρών ως επιτυχών με το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο 2022 στην ειδικότητα : (Συμπληρώνεται ανάλογα)__________________________________________
 2. Γνωρίζω ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή μου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (Ν.4777/2021)
 3. Έχω λάβει γνώση του κανονισμού σπουδών και λοιπών υποχρεώσεων και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση στην αντίστοιχη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ (https://diek.it.minedu.gov.gr)

Όμως, δικαίωμα εγγραφής έχουν σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ τμήμα Δ.Ι.Ε.Κ. ή Α.Ε.Ι.Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Β) ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων
τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα των επόμενων εξαμήνων. Οι ως άνω υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στο Δ.ΙΕΚ Σερρών, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το πτυχίο ειδικότητας, από την Δευτέρα 01-09-2022 έως και την Πέμπτη 15-09-2022 και ώρες 14:30 – 19:00.

Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Δ.ΙΕΚ Σερρών το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023( 2022Β) :

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 3. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
 5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 6. ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
 8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)
 9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
 11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

Υπενθυμίζεται πως η φοίτηση στα Δ.ΙΕΚ είναι δωρεάν, παρέχεται αναβολή στράτευσης και επιδοτούμενη πρακτική άσκηση.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ