Υπεγράφη σήμερα, 18 Οκτωβρίου 2022, στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ, η σύμβαση «Επισκευής δικτύων αποχέτευσης, κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και επέκταση δικτύου λυμάτων και ομβρίων Δήμου Σερρών» μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑΣ Αλέξανδρου Χαλκιόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο είναι αρχικού προϋπολογισμού 950.000,00 ευρώ και με την έκπτωση του 41,08% που επετεύχθη, η συνολική αξία διαμορφώνεται στις 559.738,18 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα και είναι διάρκειας για τα έτη 2022-23

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος ανέφερε πως, ένα ακόμη σημαντικό έργο πραγματοποιεί η επιχείρηση, βελτιώνοντας της υποδομές αποχέτευσης προς όφελος των δημοτών, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποκατάσταση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.