#Χριστούγεννα είναι να απολαμβάνεις ένα #σοκολατίνι την #ημέρα. Μπορεί και δύο.
Μπορεί και λίγα παραπάνω.
#23210 22282