Την κλασική πορτοκαλάδα Βίκος την ξέρετε. Δοκιμάστε την τώρα και στις νέες συσκευασίες σε γυαλί και αλουμίνιο.
#23210 22282