“Αυτό είναι το μυστικό μου.
Είναι πολύ απλό.
Μόνο με την καρδιά μπορεί κάποιος να δει σωστά – αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά δεν μπορούν να τα δουν τα μάτια”.
Ο Μικρός πρίγκιπας