Ο παρακάτω πίνακας είναι απόσπασμα από την αναλογιστική μελέτη συνταξιοδοτικού συστήματος για το έτος 2024, που εκπόνησε η Εθνική Αναλογιστική Αρχή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτυπώνει τα όρια ηλικίας και τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται σήμερα καθώς και αυτά που προβλέπεται να απαιτούνται στα επόμενα χρόνια και μέχρι το 2070 για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Οι προβλέψεις είναι βασισμένες στην μελέτη Europop2023 population/life expectancy projections που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) κι αφορά τη διαμόρφωση του προσδόκιμου ζωής μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Αναδεικνύονται χρήσιμα συμπεράσματα από τα στοιχεία που αποτυπώνει ο πίνακας αυτός, όπως:
1) Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος φαίνεται να παραμένουν σταθερά μέχρι και το 2070 και είναι τα ίδια που ισχύουν σήμερα.
2) Τα όρια ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προβλέπεται να διαμορφωθούν ως εξής:
α)Από το 2030 το ηλικιακό όριο των 62 ετών για πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης προβλέπεται να αυξηθεί στα 63,6 και να συνεχίσει να αυξάνεται σταδιακά ανά δεκαετία και να διαμορφώνεται στα 64,5 το 2040, στα 65,5 το 2050, στα 66,7 το 2060 και στα 67,5 το 2070.
β)Την ίδια πορεία ακριβώς ακολουθεί και η αύξηση του ορίου ηλικίας για μειωμένη σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης
γ)Αντίστοιχα από το 2030 το ηλικιακό όριο των 67 ετών για πλήρη σύνταξη με 15 χρόνια ασφάλισης αυξάνεται στα 68,5 και διαμορφώνεται στη συνέχεια στα 69,5 το 2040, στα 70,5 το 2050, στα 71,7 το 2060 και στα 72,5 το 2070.
Η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, λοιπόν, φαίνεται να είναι μονόδρομος μέσα στις επόμενες δεκαετίες με μόνο δεδομένο την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Η παρούσα μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής δεν λαμβάνει υπόψιν της την οικονομική κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδας που αφορά στην υπερσυσσώρευση χρεών προς τον ΕΦΚΑ, την δυσκολία των ασφαλισμένων να καταβάλουν τις εισφορές τους και την εκτίναξη του αριθμού των συνταξιοδοτήσεων, που αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο μέσα στα επόμενα έτη αυξάνοντας δυνανάλογα προς τα έσοδα του ΕΦΚΑ τις δαπάνες. Εάν ληφθούν κι αυτά υπόψιν, η αύξηση των ηλικιακών ορίων είναι πιθανό να αποκτήσει ένα τελείως διαφορετικό χρονοδιάγραμμα φέρνοντας πολύ πιο κοντά το ηλικιακό όριο των 72 ετών.
Εδώ παρατίθεται και η σχετική μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής: