Εκτυπώσαμε συσκευάσαμε και αποστείλαμε αυτοκόλλητα για τις βιτρίνες 80 καταστημάτων του δικτύου της εταιρείας welcome store..

#siskosprint #welcomestore #print #sticker #summer23