Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022    και ώρα  19.30  μ. μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση  26ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση  27ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση έκθεσης Eσόδων –Εξόδων Β΄ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης –εκτέλεσης του προϋπολογισμού  έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  4ο:Περιορισμοί βοσκής λόγω σύνταξης πίνακα υλοτομίας Βερτίσκου Όρους έτους 2023 .

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Ψαρράς Λ.

 

ΘΕΜΑ 5ο:Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας περί του σχεδίου της τιμολογιακής πολιτικής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2023.

 Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.Χατζημάρκος Α.