Με προσθήκη αυτά των ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Νο10) στις 07:40 και του μαθητικού από τον Λευκώνα στις 08:45.