Όλα ξεκινούν με Μαθηματικά
Everything starts with mathematic (ESWM)
Από τις 13 έως τις 19 Νοεμβρίου 2022, μια τριμελής ομάδα του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus Plus με τίτλο: Everything starts with mathematic (Όλα ξεκινούν με Μαθηματικά) και κωδικό: 2021-1-TR01-KA220-SCH-000032799, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.
Ειδικότερα, στις 13 Νοεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί έφτασαν στο Βουκουρέστι, όπου τους υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό οι υπόλοιποι συμμετέχοντες από τα άλλα σχολεία του προγράμματος και συγκεκριμένα από το Καραμάν της Τουρκίας, την Ποντεντέρα της Ιταλίας, τη Μαδρίτη της Ισπανίας, το Πόρτο της Πορτογαλίας και το Βουκουρέστι της Ρουμανίας, οι οποίοι ήταν και οι διοργανωτές του συγκεκριμένου συνεδρίου στην έδρα του σχολείου τους Spiru Haret.
Το θέμα του συνεδρίου ήταν η «Τα προβλήματα της δυσαριθμησίας και οι τρόποι διδασκαλίας των μαθηματικών σε μαθητές με αυτά τα προβλήματα». Εκτός από τις ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές συναντήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των ανταλλαγών απόψεων και πρακτικών η φιλόξενη χώρα υποδοχής και διοργάνωσης έφερε σε επαφή τους συμμετέχοντες με τα στοιχεία του ρουμάνικου πολιτισμού.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν από όλες τις αποστολές το λογότυπο και η αφίσα του προγράμματοςτης κινητικότητας που πραγματοποιήθηκε στο Colegiul Național “Spiru Haret” Bucureşti, η σύμπραξη είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει, να ψηφίσει και να επιλέξει το επίσημο λογότυπο και την αφίσα που θα προσδιορίζουν το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του. Όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τα καλύτερα λογότυπα και αφίσες που δημιούργησαν οι μαθητές των σχολείων τους και, μετά από ομόφωνη απόφαση ψηφοφορίας, επιλέχθηκαν τόσο το λογότυπο όσο και η αφίσα του Έλληνα εταίρου.
Συμπερασματικά, αποτιμώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus plus στη Ρουμανία, έγινε αντιληπτός και ο πραγματικός στόχος των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής και προσωπικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων μέσω της δια βίου εκπαίδευσης, η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητάς τους.