Σέρρες-Ανδρέας Μιχαήλος: Σε ισχύ η 10ετής παραγραφή οφειλών προς τον ΕΦΚΑ-Ποιες οφειλές παραγράφονται στη δεκαετία- Αλλάζουν όλα για τα χρέη προς στα ασφαλιστικά ταμεία καθώς εκδόθηκε και η εγκύκλιος για μείωση του χρόνου παραγραφής από τα 20 στα 10 έτη με την προϋπόθεση βέβαια τα χρέη αυτά να μην έχουν βεβαιωθεί μέσα στην δεκαετία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που έχει τεθεί σε ισχύ, μειώνεται σε 10 χρόνια – από 20 μέχρι σήμερα – ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις  διατάξεις του νόμου 4997/2022.

Εάν η απαίτηση του e-ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί και η οφειλή δεν κοινοποιηθεί στον ασφαλισμένο μέσα σε αυτό το διάστημα, οι οφειλές παραγράφονται. Η διάταξη αφορά όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι, αγρότες).

Οι οφειλές που παραγράφονται

Σε δεκαετή παραγραφή υπόκεινται οι απαιτήσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες εισφορές χρονικής περιόδου ασφάλισης έως 31/12/2025.

Η αξίωση του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την είσπραξη οφειλής από μη καταβληθείσες εισφορές:

 • μηνών έως και 12/2005 παραγράφηκε την 01/01/2016, εάν δεν είχε ήδη παραγραφεί έως τότε με βάση τους χρόνους παραγραφής που ίσχυσαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016
 • μηνών από 01/2006 έως και 12/2006 παραγράφηκε την 01/01/2017
 • μηνών από 01/2007 έως και 12/2007 παραγράφηκε την 01/01/2018
 • μηνών από 01/2008 έως και 12/2008 παραγράφηκε την 01/01/2019
 • μηνών από 01/2009 έως και 12/2009 παραγράφηκε την 01/01/2020
 • μηνών από 01/2010 έως και 12/2010 παραγράφηκε την 01/01/2021
 • μηνών από 01/2011 έως και 12/2011 παραγράφηκε την 01/01/2022
 • μηνών από 01/2012 έως και 12/2012 παραγράφεται την 01/01/2023
 • μηνών από 01/2013 έως και 12/2013 παραγράφεται την 01/01/2024
 • μηνών από 01/2014 έως και 12/2014 παραγράφεται την 01/01/2025
 • μηνών από 01/2015 έως και 12/2015 παραγράφεται την 01/01/2026
 • μηνών από 01/2016 έως και 12/2016 παραγράφεται την 01/01/2027

Να σημειωθεί πως το ενδεχόμενο παραγραφής παύει να ισχύει όταν ο e-ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ – εντός της 10ετίας – ειδοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισμένο για την οφειλή: με δικαστικό επιμελητή-κλητήρα, επιστολή, ηλεκτρονική ειδοποίηση, εφόσον υπάρξει μέτρο διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξή της (κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης, επιβολή κατάσχεσης επί κινητής/ακίνητης περιούσιας ή απαίτησης εις χείρας Τρίτου, προσδιορισμός προγράμματος πλειστηριασμού κ.λπ.) κ.α.

Η χρήση της δυνατότητας 10ετούς παραγραφής σε γενικές γραμμές συμφέρει όσους μπορούν με τα υπόλοιπα χρόνια να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης καθώς πρέπει να γίνει σαφές ότι οι οφειλέτες που θα κάνουν χρήση της παραγραφής θα χάσουν αντίστοιχο ασφαλιστικό χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να διαγραφούν τα χρέη, που δε μπορούν να αποπληρωθούν και δημιουργήθηκαν την περίοδο μεταξύ 2006 και 2011 και για τα οποία δεν έχουν ακόμη κινηθεί οι διαδικασίες από τον e-EΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για τη νόμιμη αναζήτησή τους.