Στο επιχειρηματικό και οικονομικό Πολυσυνέδριο Money Show, το σημαντικό οικονομικό γεγονός της Βόρειας Ελλάδας, θα είναι ομιλητής ο Ανδρέας Μιχαήλος.

Ο Σερραίος εργατολόγος, θα μιλήσει το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, 14:00 – 16:00, στο ξενοδοχείο
Hyatt Regency Thessaloniki, αίθουσα Epidayrus III, με θέμα:
 
Ο νέος εργασιακός νόμος – Υποχρεώσεις
και δικαιώματα εργοδοτών