Λόγω αναγκαίων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης, την Δευτέρα 05-09-2022 και στις ώρες από 08:30’ έως 13:30’, θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης σε τμήμα της περιοχής Σιγής.

Η υδροδότηση θ’ αποκατασταθεί σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών.

Ευχαριστούμε τους κατοίκους των περιοχών αυτών για την κατανόησή τους.