Πριν από 4 χρόνια με τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας για πρώτη φορά στο αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου.
Τότε υποσχέθηκα ότι θα δώσω και τη ψυχή μου για τις Σέρρες.
Πιστεύω ότι το έκανα.