– Αποστολή εξετελέσθη…ένα ακόμα επαγγελματικό όχημα της εταιρείας ΣΥΦΑΣΕ είναι έτοιμο.
– αυτοκόλλητα γράμματα σήμανση λογότυπο….
-Καλο Σαββατοκύριακο σε όλους!!! ❤️💪😁🧿🇬🇷