Επί τη ιερά μνήμη του Αγίου μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου του Πλακίδα.