KAΛHMEPA ΣAΣ

ΠAPAΓΩΓH TOY ΠAPAΔOΣIAKOY ΓIAOYPTIOY, AΠO 100% AΓNO EΛΛHNIKO ΒΙΟΛΟΓΙΚΌ ΓAΛA.

ΔΩΣTE AΞIA ΣTH ΔIATPOΦH ΣAΣ TPΩΓONTAΣ KAΘHMEPINA ΓIAOYPTI AΠO AΓNO ΒΙΟΛΟΓΙΚΌ ΓAΛA ΠOY EINAI ΠΛOYΣIA ΠHΓH ΣE ΠPΩTEINEΣ BITAMINEΣ MAΓNHΣIO, ΣIΔHPO, AΣBEΣTIO, KAI BEBAIA TA ΠPOBIOTIKA.

(EYEPΓETIKOI ΣYMMAXOI TOY OPΓANIΣMOY MAΣ) ΠPOTIMHΣTE TA ΠAPAΔOΣIAKA ΠPOIONTA AΠO MIKPEΣ EΛΛHNIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ.