Από την Πανεπιστημιούπολη  Σερρών του ΔΙΠΑΕ ανακοινώνεται ότι την 18η  Οκτωβρίου 2022, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11:00  θα πραγματοποιηθεί η τελετή του Αγιασμού  για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού  έτους 2022-2023 στο Αμφιθέατρο του κτηρίου Πολλαπλών Χρήσεων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών.

 

 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                            ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ                                                            ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                          ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ