Μάθε λεπτομέρειες παρακάτω…

Ζητείται από την Μονάδα Χρόνια Αιμοκάθαρσης ΜΕΝΤΙΑΛΥΖ Σερρών οδηγός Ασθενοφόρου

 Απαιτούμενα Προσόντα

·                  Απόφοιτος ΙΕΚ  Διασώστη-Πλήρωμα Ασθενοφόρου

·                  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Οδηγού Ασθενοφόρου – Διασώστη

·                  Γνώσεις Η/Υ – ECDL Επιθυμητό

Ή εναλλακτικά απόφοιτος γενικού λυκείου με σπουδές νοσηλευτικής κατεύθυνσης

Αποστολή βιογραφικών στο abarboutis@medialyse.gr

Ζητούνται από την Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΜΕΝΤΙΑΛΥΖ Σερρών νοσηλευτές/τριες.

Προσόντα

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕΙ/ΙΕΚ
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Γνώσεις Η/Υ – ECDL Επιθυμητό

Αποστολή βιογραφικών στο abarboutis@medialyse.gr