Στο υποκατάστημα Σερρών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ + Π.Ε.Ι

ΚΑΡΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ email: serres@ambrosiadis.gr

πηγή: https://serraikes-aggelies.gr/listings/odigos-9/