Κάτι καινούριο στο γνωστό κι επιτυχημένο εστιατόριο της πόλης μας!