Την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 30 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 23 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.490 rapid tests και ανευρέθηκαν 607 θετικά (17.68%). Από τις 607 περιπτώσεις, οι 302 αφορούν άνδρες και οι 305 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 42,68 έτη.
Στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Σερρών διενεργήθηκαν 75 rapid tests, με 13 θετικά (17.33%), που αφορούν σε 6 άνδρες και 7 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.