Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 23 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 20 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.176 rapid tests και ανευρέθηκαν 479 θετικά (15.08%). Από τις 479 περιπτώσεις, οι 238 αφορούν άνδρες και οι 241 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 47.85 έτη.

Στις Σέρρες και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας Σερρών διενεργήθηκαν 74 rapid tests, με 17 θετικά (22.97%), που αφορούν σε 8 άνδρες και 9 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.