ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 12:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων,  στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1ο ΘΕΜΑ: « Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην ιδιοκτήτρια εταιρία καταστήματος ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Χ. – ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ Ι. Ο.Ε  επί της οδού Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ αρ.41».

 

2ο ΘΕΜΑ: «Κυκλοφοριακή μελέτη ρύθμισης κυκλοφορίας στις οδούς Ε. Παππά, Γρ. Ρακιτζή, Μαρούλη, Β. Ηρακλείου, 40Εκκλησιών και Βαλτετσίου, Μπεκιάρη-Ηροδότου-Μαραθώνος, Περδίκα και Κιθαιρώνος».

 

 3ο ΘΕΜΑ: «Αναγκαστικές ανακομιδές».

 

4ο ΘΕΜΑ:« Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθμ. 598 και 270 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Επταμύλων, σε υφιστάμενη αγροτική οδό  για την έκδοση οικοδομικής άδειας».

 

5ο ΘΕΜΑ: «Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Φιλώτα 3».

 

6ο ΘΕΜΑ:«Παραχώρηση θέσεων στάσης στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ) επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 10».

 

7ο ΘΕΜΑ:« Γνωμοδότηση για τη χωροθέτηση του Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Αποβλήτων  Ιματισμού.